Grøngødningsfrø

Når du har høstet dine ting i haven, kan du så grøngødningsfrø. Dels dækker grøntgødningsplanter jorden, så ukrudt ikke så let får fat og så er det vitaminindsprøjtning til jorden. Bland evt. forskellige efterafgrøder. Insekter elsker også grøngødningsplanter.
 
 


Spar {{product.SalePercentage}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

Grøngødning - Sådan forbedrer du din jord.

 Hvad er grøngødning? At gøde med grønne plantedele betyder i praksis, at du bevidst dyrker og indarbejdning planterne i jorden, og det er typisk afgrøder, der har til formål at forbedre jordens frugtbarhed, struktur og næringsindhold. I denne tekst vil jeg fortælle lig lidt om betydningen og fordele.

Grøngødning er afgrøder eller planter, der dyrkes primært for at forbedre jordens kvalitet, fremfor at  blive høstet til fødevareproduktion. Mange af disse planter har en unik evne til at binde luftens kvælstof og omdanne det til let tilgængelige former for næringsstoffer, som andre afgrøder kan udnytte. Grøngødning kan også fungere som en jorddækkeafgrøde, der beskytter jorden mod udvaskning af gode næringsstoffer og bevarer fugtigheden i jorden.

Hvilke typer grøngødning findes der?

Der er flere typer grøngødning, og valget af afgrøder afhænger ofte af, hvilken jord du har.

Nogle af almindelige typer grøngødning omfatter:

1.      Kløver: Kløver er en velkendt grøngødning på grund af dens evne til at binde kvælstof i            jorden. Den er også kendt for at forbedre jordstrukturen.

2.      Boghvede, som løsner hård jord.

3.      Esparsette, som samler kvælstof + løsner jorden.

4.      Kællingetand, som de sidste år er blevet landskendt efter at have været med i flere         danske tv udsendelser om at få naturen tilbage. Den er både smuk, en god biplante, som samler kvælstof og løsner hård jord.

5.      Honningurt, så tiltrækker bier med sine blå blomster og gør jorden levende.

6.      Vikke er god restaurant for insekterne og samler kvælstof til jorden, mens den dækker jorden fint.

Fordele ved grøngødning

1.      Jordforbedring: Grøngødning beriger jorden med afgørende næringsstoffer som kvælstof, fosfor og kalium, hvilket fører til bedre plantevækst og højere udbytter.

2.      Bevaring af jordens struktur: Grøngødningsafgrøder bidrager til at løsne jorden, hvilket forbedrer luftgennemtrængeligheden og dræning, og samtidig reducerer risikoen for udvaskning af næringsstoffer.

3.      Reduktion af ukrudt: Ved at dække jorden med grøngødning undertrykkes ukrudtsvækst, så disse ikke optager næringsstofferne fremfor dine såede planter.

4.      Miljømæssige fordele: Grøngødning bidrager til at bevare biodiversiteten ved at tiltrække gavnlige insekter og mikroorganismer til jorden.

5.      Reduktion af kunstgødning og kemikalier: Ved at tilføre naturlige næringsstoffer til jorden kan grøngødning reducere afhængigheden af kunstgødning og kemiske tilsætningsstoffer.

Grøngødning spiller en stor rolle i fremme af bæredygtig have- og landbrugspraksis. Ved at forbedre jordens frugtbarhed og struktur hjælper grøngødning landmænd og haveejere med at opretholde langsigtede produktionsmetoder uden at udpine jordens ressourcer. Bæredygtig brug af grøngødning fremmer også sundere jord- og vandforhold, hvilket bidrager til at reducere negative miljøpåvirkninger og klimaændringer.